5-cio lecie SEKOM

Przygotowujemy projekt jubileusze 5-cio lecia dla firmy SEKOM