Lipiec 2013 TransBiałoruś

Ponownie wyjeżdżamy z naszymi klientami na zachodnią Białoruś. Podczas 7 dni włóczegi odkrywamy ten piekny kraj i historię polskich kresów.