Szkolenia dla handlowców

Wizyta handlowa
 • Przygotowanie do wizyty
 • Otwarcie
 • Ocena potrzeb klienta
 • Język handlowy
 • Zasady prezentacji
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Zastrzeżenia – metody i techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Sygnały kupna
 • Zamykanie transakcji – socjotechniki
Coaching handlowy
 • Metodyka Coachingu
 • Cele i zadania coachingu
 • Funkcje coachingu
 • Propozycje ćwiczeń podczas coachingu
 • Praca z handlowcem
 • Elementy budowy zespołu
Techniki sprzedaży door–to–door
 • Środowisko pracy sprzedawcy
 • Socjotechniczna formuła powitania
 • Sposoby efektywnego otwarcia
 • Trening umiejętności wzbudzania zobowiązania u klienta
 • Sugestywna prezentacja
 • Dobór kluczowych słów
 • Kontrola przestrzeni
 • Zawładnąć percepcją klienta
 • Perswazyjne techniki zamykania sprzedaży
 • Miękkie metody zamykania sprzedaży
Windykacja należności
 • Podstawowe pojęcia prawne
 • Sprawdzanie wiarygodności klienta – aspekty prawne
 • Sposoby zabezpieczania należności
 • Przeszkody w dochodzeniu należności
 • Postępowanie sądowe
 • Rodzaje postępowania
 • Windykacja polubowna
 • Atrybuty windykatora
 • Specyfika kontaktu telefonicznego z dłużnikiem
Efektywna komunikacja
 • Struktura komunikacji interpersonalnej
 • Zasady spostrzegania społecznego w komunikacji
 • Pierwsze wrażenie
 • Komunikacja niewerbalna
 • Dystans psychologiczny
 • Zasady konstrukcji komunikatu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Zadawanie pytań
 • Podążanie za partnerem
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej
Zachowania Asertywne
 • Zachowania asertywne a zachowania agresywne i uległe
 • Umiejętność asertywnej odmowy
 • Techniki egzekwowania własnych praw i życzeń
 • Twórcze spożytkowanie gniewu
 • Metody radzenia z krytyką
 • Komunikacja asertywna
 • Komunikat Ja a komunikat Ty
 • Asertywne socjotechniki
 • Metody radzenia z manipulacją i presją
Negocjacje Handlowe
 • Planowanie negocjacji
 • Podstawowe zasady negocjacji
 • Teoria gier negocjacyjnych
 • Rola BATNY w negocjacjach
 • Fazy negocjacji
 • Komunikacja w negocjacjach
 • Osiem metod negocjacji
 • Rozwiązywanie problemów klienta
 • Wzmacnianie swojej pozycji
 • Czynniki podkopujące pewność siebie
 • Efekt metody strachu
 • Techniki czynienia ustępstw ostatecznych
 • Socjotechniki używane podczas negocjacji
Obsługa klienta
 • Znajomość celów i zasad funkcjonowania własnej firmy
 • Określenie procedur obsługi klienta
 • Określenie stylu i atmosfery pracy z klientem
 • Pierwszy kontakt z klientem
 • Schematy i stereotypy – deformacje utrudniające kontakt
 • Podstawowe umiejętności komunikacyjne w rozmowie z klientem
 • Reguły wpływu społecznego w kontakcie z klientem
 • Specyfika telefonicznej obsługi klienta
 • Obiekcje klienta
 • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami klienta
 • Sposoby określania własnych granic w kontakcie z klientem
 • Techniki radzenia sobie z krytyką ze strony klienta
 • Formy utrzymywania stałego kontaktu z klientem
 • Metody radzenia sobie z zawyżonymi oczekiwaniami klienta
Telefoniczna Obsługa Klienta
 • Przygotowanie do rozmowy
 • Specyfika komunikowania przez telefon
 • Zasady komunikowania przez telefon
 • Typy rozmów telefonicznych
 • Dynamika rozmowy telefonicznej
 • Przyczyny niepowodzenia rozmowy telefonicznej
 • Dokumentacja rozmowy – baza danych
 • Organizacja rozmów telefonicznych
 • Organizacja stanowiska telefonicznego
 • Techniki kierowania rozmową telefoniczną
 • Typy rozmówcy a sposób realizacji rozmowy
 • Pytania i ich rola
 • Telefoniczny savoir – vivre
Techniki sprzedaży
 • Relacja klient – sprzedawca
 • Profesjonalny sprzedawca – umiejętność wyuczona a nie wrodzona
 • Zakres odpowiedzialności sprzedawcy
 • Pozyskiwanie i identyfikacja klientów
 • Projektowanie pola obszaru rozmowy z klientem
 • Podstawowe umiejętności komunikacyjne sprzedawcy
 • Techniki wpływu na klienta
 • Wzbudzanie zaangażowania i konsekwencji
 • Podążanie za klientem
 • Analiza potrzeb i motywów klienta
 • Prezentacja handlowa
 • Prezentacja ceny
 • Zastrzeżenia klienta
 • Techniki zamykania sprzedaży
 • Formy utrzymywania stałego kontaktu z klientem
 • Powtórny kontakt z klientem
 • Metody radzenia sobie z zawyżonymi oczekiwaniami klienta
 • Perspektywa czasowa współpracy z klientem
 • Rola planowania i monitoringu w kontakcie z klientem