styczeń 2015 – Kolejny Z Konwój

Tym razem w zimowej scenerii 8 załóg pokonuje ostępy suwalskich wąwozów. Bez łańcuchów trasa wydaje się trudna do pokonania ale wzajemna pomoc powoduje, iż wszyscy razem docieramy do gościnnego gospodarstwa pani Marylki